Nieuws

De aanlijner wint!

Het broedseizoen is begonnen en dat betekent, dat in de terreinen van Staatsbosbeheer,
maar ook in die van andere terreineigenaars hondenliefhebbers worden verzocht hun honden aan te
lijnen om onrust en schade aan in het wild levende dieren (en vooral de jongen ervan) te voorkomen.

Het is volop voorjaar. Niet alleen bloemen en bomen zijn vroeg, maar ook vogels zijn al erg actief. Overal zingen merels, zanglijsters, heggenmussen en roodborsten, en ook de eerste tjiftjaffen zijn al gesignaleerd. Het wachten is nu op een lange stoet “Afrika-gangers”, die vanuit de overwinteringsgebieden ons land op zoekt om hun jongen groot te brengen.
Deze week – 15 maart – begint dan ook officieel het broedseizoen. Niet dat vogels zich pas vanaf die datum in “de nesten werken”, maar vanaf nu beperkt Staatsbosbeheer zijn beheerwerkzaamheden buiten (tenzij het om noodgevallen gaat) en hebben vogels (en andere dieren) vrij baan.
Om hen in alle rust te laten nestelen, worden eigenaars van honden verzocht in de terreinen van Staatsbosbeheer hun trouwe viervoeters aan de lijn te houden. Honden veroorzaken immers los lopend onbedoeld stress, paniek en onrust onder wilde dieren en zonder dat de “baasjes” het weten soms ook de nodige schade.
Heel wat vogels broeden immers op of vlak boven de grond en zijn erg kwetsbaar. Bovendien worden de komende weken ook reekalveren geboren; elk jaar worden tientallen kalveren en trouwens ook volwassen reeën door los lopende honden gedood. Vandaar het verzoek honden aangelijnd te houden. Om hiervoor extra aandacht te vragen, worden in het weekeinde van 16 en 17 maart op diverse plaatsen in de terreinen van Staatsbosbeheer voorlichtingsacties gehouden en hondenkoekjes uitgedeeld. Daarnaast zien BOA’s erop toe, dat de komende maanden eigenaren hun honden aangelijnd houden, zodat eenieder deze lente genieten kan van vogelzang en reeënsprong: de aanlijner wint, per slot!
Voor verdere info of meldingen van los lopende, struinende en of jagende honden:
boswachter Karel Leeftink, 06-10943647 of k.leeftink@staatsbosbeheer.nl

Algemene vergadering

Uitnodiging aan alle inwoners van Wemeldinge

Algemene vergadering Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge

Het bestuur van de Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge (SBW) nodigt alle inwoners van Wemeldinge uit voor de jaarvergadering van 2017.

8 mei, in Dorpscentrum De Wemel.

Aanvang 19.30 uur, (zaal open en gratis koffie vanaf 19.00 uur)

De SBW behartigt de belangen van alle inwoners van Wemeldinge, meer informatie in de nieuwsbrief die wordt verspreid.

Tijdens de avond komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wethouder Damen geeft een toelichting over de bouwplannen in Wemeldinge.
 • Na de pauze terugblik op de activiteiten rond het 150 jarig bestaan van het kanaal door Zuid-Beveland.
 • Resultaten van de enquete die we onlangs hebben gehouden.

Graag tot ziens op 8 mei! 

Parlevinker wandelroute

In samenwerking met MKB Wemeldinge hebben we de parlevinker wandelroute ontwikkeld. Het is een wandelroute met geschiedkundige informatie. De start van de route is bij Camping Linda.
De route is ca. 8 km lang, maar kan ingekort worden of op andere punten worden begonnen.

Online te vinden op de site van MKB Wemeldinge als PDF en verder bij diverse  accommodaties in Wemeldinge, de Wemel, de jachthaven en het VVV kantoor bij Camping Linda.

 

AZC: Ja of nee?

Vul ook de enquête in en geef uw mening.

Gemeente Kapelle heeft onderzoeksbureau Necker van Naam uit Maarsbergen opdracht gegeven een enquête op te stellen over het AZC vraagstuk.

Vul ook de enquête in en geef uw mening, via vluchtelingenonderzoek.nl of op papier. Invulformulieren zijn te krijgen bij:

 • Gemeentehuis
 • Dorpscentrum De Wemel
 • Basisschool De Linge
 • Basisschool De Tunnel

Inzenden van de (digitale of papieren) enquête is mogelijk tot en met zondag 31 juli 2016.

Bron: kapelle.nieuws.nl

Jaarvergadering 2016

2016-07-04 21.16.152016-06-16-12.41.04-copyVanavond vond de openbare jaarvergadering van de SBW plaats, in Hotel Wemeldinge aan de Noordelijke Achterweg.

Vermoedelijk door de beperkte grootte van de advertentie in de Scheldepost was het niet heel druk, maar hierdoor was er wel genoeg tijd om alle vragen van de aanwezigen te beantwoorden. Naast het verslag over 2015 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

 • de Wemel
 • AZC
 • de website van SBW
 • festiviteiten rondom het 150 jarig bestaan van het kanaal door Zuid-Beveland

Daarnaast hebben we een handige tip ontvangen over hoe we volgend jaar de zaal weer vol kunnen krijgen.

Nu te koop: Wemeldingse Wetenswaardigheden

Online en bij Marja’s Shop

Het boekwerk “Wemeldingse Wetenswaardigheden”, geschreven door oud-Wemeldingenaar Rinus Dagevos, is nu te koop bij Marja’s Shop op het Dorpsplein in Wemeldinge en tevens hier online te bestellen. Gratis bezorgd in Wemeldinge, daarbuiten komen er portokosten bij.

Versturen

Bestuursleden gezocht

De Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge zoekt bestuursleden.

Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge zoekt:

 • Secretaris
 • Bestuurlid

De Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge (SBW) wil de belangen van de inwoners van het dorp Wemeldinge behartigen en de leefbaarheid voor de inwoners in stand houden en bevorderen. Ze is een gesprekspartner voor de inwoners en de gemeente/andere overheden. Denk aan zaken zoals de Wemel, WoZoCo, verkeersoverlast, leefbaarheid en toerisme.

Het bestuur van de SBW vergadert ca. 6 keer per jaar en organiseert éénmaal per jaar een algemene vergadering waarvoor alle inwoners van Wemeldinge worden uitgenodigd.

Kandidaten voor de onbezoldigde functies

 • Wonen in Wemeldinge (het liefst verspreid over het dorp)
 • Zijn begaan met ontwikkelingen in het dorp

Neem voor meer informatie gerust contact op met het bestuur