Het bestuur

In de Statuten van de Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge is de samenstelling van het bestuur geregeld, evenals de taken en bevoegdheden. Zie voor een volledig overzicht het submenu statuten

Samenstelling van het bestuur

  • Hans van Klink – voorzitter
  • Ron de Wit – secretaris
  • Aad Waardenburg – penningmeester
  • Dana Verhulst – bestuurslid
  • Marten Wiersma – bestuurslid

Secretariaat: Dorpsstraat 18, 4424 CX Wemeldinge