Het bestuur

In de Statuten van de Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge is de samenstelling van het bestuur geregeld, evenals de taken en bevoegdheden. Zie voor een volledig overzicht het submenu statuten

Samenstelling van het bestuur

  • Hans van Klink – voorzitter
  • Ron de Wit – secretaris / penningmeester
  • Dana Verhulst – bestuurslid
  • Anya Luscombe -bestuurslid

Secretariaat: Noordelijke Achterweg 29, 4424 EC Wemeldinge