Geld

De Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge is een onafhankelijke stichting zonder leden of vaste donateurs. De SBW heeft geen vaste inkomsten.

Sinds 2007 ontvangt de SBW een bijdrage in de kosten van de gemeente Kapelle t.b.v. € 750. De stichting voert een zuinig beleid, maar een beetje geld is er toch nodig. De totale kosten per jaar liggen tussen de € 1000 en € 1500. De belangrijkste kostenposten zijn de nieuwsbrieven (inclusief verspreiding) en de jaarvergadering.
De kosten boven de gemeentelijke bijdrage moeten gedekt worden uit bijdragen van de inwoners van Wemeldinge. In het verleden werd regelmatig een acceptgiro meegestuurd met de nieuwsbrief.

Als u de SBW wilt ondersteunen kunt een bijdrage overmaken.

U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnr. NL27 RABO 0368656217 t.n.v. STG BEWONERSBELANGEN, WEMELDINGE.

Het bestuur zal u daar zeer erkentelijk voor zijn. Zonder financiele steun van de inwoners kan de SBW niet blijven bestaan.

U kunt uw bijdragen ook overmaken via Paypal: