Nieuws

Postbrug dicht

Van 15 januari 2024 t/m 15 maart 2024 voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de bewegingswerken van de Postbrug tussen Yerseke en Wemeldinge. Gedurende 9 weken zal de Postbrug gesloten zijn voor al het wegverkeer. Lijn 27 maakt gebruik van de Postbrug. Voor het openbaar vervoer worden diverse maatregelen getroffen om de huidige dienstregeling zo goed mogelijk in stand te houden. Connexxion probeert voor bestaande reizigers, maar vooral ook voor met name fietsers uit Yerseke, een passend alternatief te zijn.

In de maatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen het traject Wemeldinge – Goes en Yerseke – Goes.

Voor meer informatie:

https://www.connexxion.nl/nl/onze-routes/vervoersgebieden/zeeland/nieuws/maatregelen-openbaar-vervoer-bij-afsluiting-postbrug

Uitnodiging bewonersavond Dorpsplein door Fraanje

Hier volgt de uitnodiging voor omwonenden van het Dorpsplein voor een bewonersavond op 29 november a.s. van Aannemingsbedrijf Fraanje BV:


Zoals u waarschijnlijk al weet, geeft de benzinepomp aan het Dorpsplein geen benzine meer en staan de panden Dorpsplein 6 en 8 zo goed als leeg.

De panden worden door ons gekocht en we willen u graag informeren over ons beoogd plan, dat we in overleg met de Gemeente Kapelle hebben gemaakt. Dit willen we doen op woensdag 29 november a.s. in De Wemel te Wemeldinge. Vertegenwoordiging van de Gemeente Kapelle is dan aanwezig.

Globaal programma:
20.15 uur inloop
20.30 uur presentatie. Aansluitend kunnen er vragen worden gesteld en impressies worden bekeken.
21.30 uur afsluiting

Ons plan omvat totaal 15 eenheden volgens situatie met parkeren op het terrein. Zie de situatie op achterkant.

We nodigen u van harte uit op woensdag 29 november a.s. om 20.15 uur in De Wemel, Dorpsplein 1 te Wemeldinge.

Tot dan!

Met vriendelijke groet, Aannemingsbedrijf Fraanje BV


1 november jaarvergadering

Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge nodigt u uit voor de

Jaarvergadering op 1 november 2023 in Dorpshuis De Wemel

Agenda

19:15 Inloop

19:30 Opening en welkom

 1. Ontwikkelingen sinds corona
 2. Financiën
  • Jaarstukken
   • Verslag kascommissie
   • Nieuw kascommissielid
 3. Pauze met koffie (rond 20:00)
 4. Ontwikkeling scholen
 5. Ontwikkeling Dorpsplein
 6. Afsluiting

Aardgasvrij Kapelle

8 juni j.l. was de SBW, samen met diverse andere bewoners van Kapelle, aanwezig bij een digitale inwonersbijeenkomst van Duurzaam Kapelle met als onderwerp “Aardgasvrij Kapelle”.

Om de klimaatdoelen te halen moeten alle gemeenten in Nederland uiterlijk in 2050 van het aardgas af. Om dat te bereiken gaat de gemeente aan de slag met een Transitievisie Warmte. Dat is een plan waarin per wijk de alternatieven voor aardgas in kaart worden gebracht. Ook wordt gekeken naar de volgorde waarin de wijken dadelijk van het gas af gaan om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn.

De getoonde presentatie van die avond verschijnt binnenkort op de website van de gemeente http://duurzaamkapelle.nl

Daarnaast was er een toelichting van dhr. Van Beek uit Kapelle over het verduurzamen van zijn jaren-30 woning.

Op de website https://energiekzeeland.nl/ kunt u zelf een adviesplan maken om uw woning energiezuiniger en comfortabeler te maken.

Tip:

Subsidieregeling RRE verlengd tot eind 2021! Als Zeeuwse woningeigenaar kunt u tijdelijk een gratis voucher ter waarde van circa 90 euro aanvragen. De Zeeuwse gemeenten stellen deze voucher ter beschikking om u te helpen bij het verduurzamen van uw woning. Waar u deze voucher voor gebruikt kiest u zelf. Wilt u persoonlijk advies of producten waarmee u uw woning energiezuiniger kunt maken? Alle producten en diensten waar u uit kunt kiezen vindt u op https://www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre. Deze Regeling Reductie Energiegebruik is verlengd tot het einde van dit jaar.

Fietspad Vlake

Van het waterschap ontvingen we het volgende bericht:

De aanleg van het fietspad Vlake heft enige vertraging opgelopen. Tijdens het aanbrengen van keerwanden onder de Vlakebrug boleek dat er een aantal kabels op een andere locatie lagen dan we hadden verwacht. Hierdoor liepen de werkzaamheden enige vertraging op. Inmiddels zijn de kabels verlegd.

We gaan de werkzaamheden in de tweede week van november hervatten en naar verwachting kunnen we de werkzaamheden in de eerste week van december afronden. De werkzaamheden onder de Vlakebrug bestaan uit het aanbrengen van een aantal keerwanden, de aanleg van het fietspad en het aanbrengen van openbare verlichting. Daarnaast moeten we de deklaag op het resterende gedeelte van fietspad aanbrengen, de bermen afwerken en de ontbrekende bebording plaatsen en markering aanbrengen.

Tijdens de werkzaamheden zorgen we ervoor dat het verkeer in twee richtingen over de Kanaalweg kan blijven rijden. Hiervoor plaatsen we de op de Kanaalweg ter hoogte van de Vlakebrug een halve rijbaanafzetting. De fietsers worden over het fietspad langs het Kanaal door Zuid-Beveland geleid.

Waterschap Scheldestromen

Ride for the Roses

Hierbij een bericht van Ride for the Roses:

Op zondag 15 september organiseren wij de 22ste editie van de Ride for the Roses. Deze editie start, na succesvolle edities in 2008 en 2014, voor de derde keer in Goes. We verwachten dit jaar zo’n 8.000 deelnemers die zich gaan inzetten voor KWF Kankerbestrijding. Zij kunnen een route fietsen van 25, 50 of 100 kilometer en voor de kinderen is er een speciale 10 kilometer route. De twee eerdere edities waren zo succesvol door de prachtige routes, het enthousiaste publiek, de versieringen, de muziek en de drumbands langs de routes. Dit is dan ook de reden dat wij u dit bericht sturen.

De 100 kilometer wordt verreden in een gesloten peloton over afgezette wegen en deze route zal ook door Wemeldinge komen. De verwachting is dat er zo’n 3.000 tot 4.000 deelnemers mee fietsen in het grootste peloton van de wereld. In totaal zal de passage van de eerste tot de laatste fietser zo’n 30 tot 40 minuten duren, een spectaculaire bezienswaardigheid natuurlijk! Wij verwachten dat de eerste deelnemer tussen 13:00 en 13:20 uur zal arriveren. Onze vraag/verzoek is of u via uw wijk/dorpskrant uw bewoners hierover zou willen informeren. Er is bij de doorkomst van de deelnemers verkeershinder, aangezien de wegen op dat moment zijn afgesloten. Vanzelfsprekend staan er overal verkeersregelaars. Verder willen wij u graag vragen of jullie ons kunnen ondersteunen om het dorp gezellig aan te kleden en zo de deelnemers een steuntje in de rug te geven. Graag zouden wij ook samen met jullie willen kijken of we wellicht een band enthousiast kunnen maken om langs de route te komen spelen.

Op onze website kunt u eventueel meer informatie.

De volledige route kunt u hier bekijken.

De aanlijner wint!

Het broedseizoen is begonnen en dat betekent, dat in de terreinen van Staatsbosbeheer,
maar ook in die van andere terreineigenaars hondenliefhebbers worden verzocht hun honden aan te
lijnen om onrust en schade aan in het wild levende dieren (en vooral de jongen ervan) te voorkomen.

Het is volop voorjaar. Niet alleen bloemen en bomen zijn vroeg, maar ook vogels zijn al erg actief. Overal zingen merels, zanglijsters, heggenmussen en roodborsten, en ook de eerste tjiftjaffen zijn al gesignaleerd. Het wachten is nu op een lange stoet “Afrika-gangers”, die vanuit de overwinteringsgebieden ons land op zoekt om hun jongen groot te brengen.
Deze week – 15 maart – begint dan ook officieel het broedseizoen. Niet dat vogels zich pas vanaf die datum in “de nesten werken”, maar vanaf nu beperkt Staatsbosbeheer zijn beheerwerkzaamheden buiten (tenzij het om noodgevallen gaat) en hebben vogels (en andere dieren) vrij baan.
Om hen in alle rust te laten nestelen, worden eigenaars van honden verzocht in de terreinen van Staatsbosbeheer hun trouwe viervoeters aan de lijn te houden. Honden veroorzaken immers los lopend onbedoeld stress, paniek en onrust onder wilde dieren en zonder dat de “baasjes” het weten soms ook de nodige schade.
Heel wat vogels broeden immers op of vlak boven de grond en zijn erg kwetsbaar. Bovendien worden de komende weken ook reekalveren geboren; elk jaar worden tientallen kalveren en trouwens ook volwassen reeën door los lopende honden gedood. Vandaar het verzoek honden aangelijnd te houden. Om hiervoor extra aandacht te vragen, worden in het weekeinde van 16 en 17 maart op diverse plaatsen in de terreinen van Staatsbosbeheer voorlichtingsacties gehouden en hondenkoekjes uitgedeeld. Daarnaast zien BOA’s erop toe, dat de komende maanden eigenaren hun honden aangelijnd houden, zodat eenieder deze lente genieten kan van vogelzang en reeënsprong: de aanlijner wint, per slot!
Voor verdere info of meldingen van los lopende, struinende en of jagende honden:
boswachter Karel Leeftink, 06-10943647 of k.leeftink@staatsbosbeheer.nl