Nieuws

Fietspad Vlake

Van het waterschap ontvingen we het volgende bericht:

De aanleg van het fietspad Vlake heft enige vertraging opgelopen. Tijdens het aanbrengen van keerwanden onder de Vlakebrug boleek dat er een aantal kabels op een andere locatie lagen dan we hadden verwacht. Hierdoor liepen de werkzaamheden enige vertraging op. Inmiddels zijn de kabels verlegd.

We gaan de werkzaamheden in de tweede week van november hervatten en naar verwachting kunnen we de werkzaamheden in de eerste week van december afronden. De werkzaamheden onder de Vlakebrug bestaan uit het aanbrengen van een aantal keerwanden, de aanleg van het fietspad en het aanbrengen van openbare verlichting. Daarnaast moeten we de deklaag op het resterende gedeelte van fietspad aanbrengen, de bermen afwerken en de ontbrekende bebording plaatsen en markering aanbrengen.

Tijdens de werkzaamheden zorgen we ervoor dat het verkeer in twee richtingen over de Kanaalweg kan blijven rijden. Hiervoor plaatsen we de op de Kanaalweg ter hoogte van de Vlakebrug een halve rijbaanafzetting. De fietsers worden over het fietspad langs het Kanaal door Zuid-Beveland geleid.

Waterschap Scheldestromen

Ride for the Roses

Hierbij een bericht van Ride for the Roses:

Op zondag 15 september organiseren wij de 22ste editie van de Ride for the Roses. Deze editie start, na succesvolle edities in 2008 en 2014, voor de derde keer in Goes. We verwachten dit jaar zo’n 8.000 deelnemers die zich gaan inzetten voor KWF Kankerbestrijding. Zij kunnen een route fietsen van 25, 50 of 100 kilometer en voor de kinderen is er een speciale 10 kilometer route. De twee eerdere edities waren zo succesvol door de prachtige routes, het enthousiaste publiek, de versieringen, de muziek en de drumbands langs de routes. Dit is dan ook de reden dat wij u dit bericht sturen.

De 100 kilometer wordt verreden in een gesloten peloton over afgezette wegen en deze route zal ook door Wemeldinge komen. De verwachting is dat er zo’n 3.000 tot 4.000 deelnemers mee fietsen in het grootste peloton van de wereld. In totaal zal de passage van de eerste tot de laatste fietser zo’n 30 tot 40 minuten duren, een spectaculaire bezienswaardigheid natuurlijk! Wij verwachten dat de eerste deelnemer tussen 13:00 en 13:20 uur zal arriveren. Onze vraag/verzoek is of u via uw wijk/dorpskrant uw bewoners hierover zou willen informeren. Er is bij de doorkomst van de deelnemers verkeershinder, aangezien de wegen op dat moment zijn afgesloten. Vanzelfsprekend staan er overal verkeersregelaars. Verder willen wij u graag vragen of jullie ons kunnen ondersteunen om het dorp gezellig aan te kleden en zo de deelnemers een steuntje in de rug te geven. Graag zouden wij ook samen met jullie willen kijken of we wellicht een band enthousiast kunnen maken om langs de route te komen spelen.

Op onze website kunt u eventueel meer informatie.

De volledige route kunt u hier bekijken.

De aanlijner wint!

Het broedseizoen is begonnen en dat betekent, dat in de terreinen van Staatsbosbeheer,
maar ook in die van andere terreineigenaars hondenliefhebbers worden verzocht hun honden aan te
lijnen om onrust en schade aan in het wild levende dieren (en vooral de jongen ervan) te voorkomen.

Het is volop voorjaar. Niet alleen bloemen en bomen zijn vroeg, maar ook vogels zijn al erg actief. Overal zingen merels, zanglijsters, heggenmussen en roodborsten, en ook de eerste tjiftjaffen zijn al gesignaleerd. Het wachten is nu op een lange stoet “Afrika-gangers”, die vanuit de overwinteringsgebieden ons land op zoekt om hun jongen groot te brengen.
Deze week – 15 maart – begint dan ook officieel het broedseizoen. Niet dat vogels zich pas vanaf die datum in “de nesten werken”, maar vanaf nu beperkt Staatsbosbeheer zijn beheerwerkzaamheden buiten (tenzij het om noodgevallen gaat) en hebben vogels (en andere dieren) vrij baan.
Om hen in alle rust te laten nestelen, worden eigenaars van honden verzocht in de terreinen van Staatsbosbeheer hun trouwe viervoeters aan de lijn te houden. Honden veroorzaken immers los lopend onbedoeld stress, paniek en onrust onder wilde dieren en zonder dat de “baasjes” het weten soms ook de nodige schade.
Heel wat vogels broeden immers op of vlak boven de grond en zijn erg kwetsbaar. Bovendien worden de komende weken ook reekalveren geboren; elk jaar worden tientallen kalveren en trouwens ook volwassen reeën door los lopende honden gedood. Vandaar het verzoek honden aangelijnd te houden. Om hiervoor extra aandacht te vragen, worden in het weekeinde van 16 en 17 maart op diverse plaatsen in de terreinen van Staatsbosbeheer voorlichtingsacties gehouden en hondenkoekjes uitgedeeld. Daarnaast zien BOA’s erop toe, dat de komende maanden eigenaren hun honden aangelijnd houden, zodat eenieder deze lente genieten kan van vogelzang en reeënsprong: de aanlijner wint, per slot!
Voor verdere info of meldingen van los lopende, struinende en of jagende honden:
boswachter Karel Leeftink, 06-10943647 of k.leeftink@staatsbosbeheer.nl

Algemene vergadering

Uitnodiging aan alle inwoners van Wemeldinge

Algemene vergadering Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge

Het bestuur van de Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge (SBW) nodigt alle inwoners van Wemeldinge uit voor de jaarvergadering van 2017.

8 mei, in Dorpscentrum De Wemel.

Aanvang 19.30 uur, (zaal open en gratis koffie vanaf 19.00 uur)

De SBW behartigt de belangen van alle inwoners van Wemeldinge, meer informatie in de nieuwsbrief die wordt verspreid.

Tijdens de avond komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wethouder Damen geeft een toelichting over de bouwplannen in Wemeldinge.
 • Na de pauze terugblik op de activiteiten rond het 150 jarig bestaan van het kanaal door Zuid-Beveland.
 • Resultaten van de enquete die we onlangs hebben gehouden.

Graag tot ziens op 8 mei! 

Parlevinker wandelroute

In samenwerking met MKB Wemeldinge hebben we de parlevinker wandelroute ontwikkeld. Het is een wandelroute met geschiedkundige informatie. De start van de route is bij Camping Linda.
De route is ca. 8 km lang, maar kan ingekort worden of op andere punten worden begonnen.

Online te vinden op de site van MKB Wemeldinge als PDF en verder bij diverse  accommodaties in Wemeldinge, de Wemel, de jachthaven en het VVV kantoor bij Camping Linda.

 

AZC: Ja of nee?

Vul ook de enquête in en geef uw mening.

Gemeente Kapelle heeft onderzoeksbureau Necker van Naam uit Maarsbergen opdracht gegeven een enquête op te stellen over het AZC vraagstuk.

Vul ook de enquête in en geef uw mening, via vluchtelingenonderzoek.nl of op papier. Invulformulieren zijn te krijgen bij:

 • Gemeentehuis
 • Dorpscentrum De Wemel
 • Basisschool De Linge
 • Basisschool De Tunnel

Inzenden van de (digitale of papieren) enquête is mogelijk tot en met zondag 31 juli 2016.

Bron: kapelle.nieuws.nl

Jaarvergadering 2016

2016-07-04 21.16.152016-06-16-12.41.04-copyVanavond vond de openbare jaarvergadering van de SBW plaats, in Hotel Wemeldinge aan de Noordelijke Achterweg.

Vermoedelijk door de beperkte grootte van de advertentie in de Scheldepost was het niet heel druk, maar hierdoor was er wel genoeg tijd om alle vragen van de aanwezigen te beantwoorden. Naast het verslag over 2015 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

 • de Wemel
 • AZC
 • de website van SBW
 • festiviteiten rondom het 150 jarig bestaan van het kanaal door Zuid-Beveland

Daarnaast hebben we een handige tip ontvangen over hoe we volgend jaar de zaal weer vol kunnen krijgen.