Fietspad Vlake

Van het waterschap ontvingen we het volgende bericht:

De aanleg van het fietspad Vlake heft enige vertraging opgelopen. Tijdens het aanbrengen van keerwanden onder de Vlakebrug boleek dat er een aantal kabels op een andere locatie lagen dan we hadden verwacht. Hierdoor liepen de werkzaamheden enige vertraging op. Inmiddels zijn de kabels verlegd.

We gaan de werkzaamheden in de tweede week van november hervatten en naar verwachting kunnen we de werkzaamheden in de eerste week van december afronden. De werkzaamheden onder de Vlakebrug bestaan uit het aanbrengen van een aantal keerwanden, de aanleg van het fietspad en het aanbrengen van openbare verlichting. Daarnaast moeten we de deklaag op het resterende gedeelte van fietspad aanbrengen, de bermen afwerken en de ontbrekende bebording plaatsen en markering aanbrengen.

Tijdens de werkzaamheden zorgen we ervoor dat het verkeer in twee richtingen over de Kanaalweg kan blijven rijden. Hiervoor plaatsen we de op de Kanaalweg ter hoogte van de Vlakebrug een halve rijbaanafzetting. De fietsers worden over het fietspad langs het Kanaal door Zuid-Beveland geleid.

Waterschap Scheldestromen