Wat is onze doelstelling ?

De Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge (SBW) wil de belangen van de inwoners van het dorp Wemeldinge (omvattende het grondgebied van de voormalige gemeente Wemeldinge) behartigen en de leefbaarheid voor de inwoners van Wemeldinge instand houden en bevorderen.

Om dat te bewerkstelligen onderhoudt de SBW contacten met enerzijds de bevolking en anderzijds met de gemeentelijke en andere overheden.

Tenminste éénmaal per jaar houdt de SBW een algemene vergadering waarvoor alle inwoners van Wemeldinge worden uitgenodigd.

deel van publiek tijdens de algemene vergadering in De Wemel
deel van publiek tijdens de algemene vergadering in De Wemel

Het volledige doel van de SBW staat beschreven in de statuten, zie statuten