Bestuursleden gezocht

De Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge zoekt bestuursleden.

Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge zoekt:

  • Secretaris
  • Bestuurlid

De Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge (SBW) wil de belangen van de inwoners van het dorp Wemeldinge behartigen en de leefbaarheid voor de inwoners in stand houden en bevorderen. Ze is een gesprekspartner voor de inwoners en de gemeente/andere overheden. Denk aan zaken zoals de Wemel, WoZoCo, verkeersoverlast, leefbaarheid en toerisme.

Het bestuur van de SBW vergadert ca. 6 keer per jaar en organiseert éénmaal per jaar een algemene vergadering waarvoor alle inwoners van Wemeldinge worden uitgenodigd.

Kandidaten voor de onbezoldigde functies

  • Wonen in Wemeldinge (het liefst verspreid over het dorp)
  • Zijn begaan met ontwikkelingen in het dorp

Neem voor meer informatie gerust contact op met het bestuur