Postbrug dicht

Van 15 januari 2024 t/m 15 maart 2024 voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de bewegingswerken van de Postbrug tussen Yerseke en Wemeldinge. Gedurende 9 weken zal de Postbrug gesloten zijn voor al het wegverkeer. Lijn 27 maakt gebruik van de Postbrug. Voor het openbaar vervoer worden diverse maatregelen getroffen om de huidige dienstregeling zo goed mogelijk in stand te houden. Connexxion probeert voor bestaande reizigers, maar vooral ook voor met name fietsers uit Yerseke, een passend alternatief te zijn.

In de maatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen het traject Wemeldinge – Goes en Yerseke – Goes.

Voor meer informatie:

https://www.connexxion.nl/nl/onze-routes/vervoersgebieden/zeeland/nieuws/maatregelen-openbaar-vervoer-bij-afsluiting-postbrug

Uitnodiging bewonersavond Dorpsplein door Fraanje

Hier volgt de uitnodiging voor omwonenden van het Dorpsplein voor een bewonersavond op 29 november a.s. van Aannemingsbedrijf Fraanje BV:


Zoals u waarschijnlijk al weet, geeft de benzinepomp aan het Dorpsplein geen benzine meer en staan de panden Dorpsplein 6 en 8 zo goed als leeg.

De panden worden door ons gekocht en we willen u graag informeren over ons beoogd plan, dat we in overleg met de Gemeente Kapelle hebben gemaakt. Dit willen we doen op woensdag 29 november a.s. in De Wemel te Wemeldinge. Vertegenwoordiging van de Gemeente Kapelle is dan aanwezig.

Globaal programma:
20.15 uur inloop
20.30 uur presentatie. Aansluitend kunnen er vragen worden gesteld en impressies worden bekeken.
21.30 uur afsluiting

Ons plan omvat totaal 15 eenheden volgens situatie met parkeren op het terrein. Zie de situatie op achterkant.

We nodigen u van harte uit op woensdag 29 november a.s. om 20.15 uur in De Wemel, Dorpsplein 1 te Wemeldinge.

Tot dan!

Met vriendelijke groet, Aannemingsbedrijf Fraanje BV


1 november jaarvergadering

Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge nodigt u uit voor de

Jaarvergadering op 1 november 2023 in Dorpshuis De Wemel

Agenda

19:15 Inloop

19:30 Opening en welkom

 1. Ontwikkelingen sinds corona
 2. Financiën
  • Jaarstukken
   • Verslag kascommissie
   • Nieuw kascommissielid
 3. Pauze met koffie (rond 20:00)
 4. Ontwikkeling scholen
 5. Ontwikkeling Dorpsplein
 6. Afsluiting

Aardgasvrij Kapelle

8 juni j.l. was de SBW, samen met diverse andere bewoners van Kapelle, aanwezig bij een digitale inwonersbijeenkomst van Duurzaam Kapelle met als onderwerp “Aardgasvrij Kapelle”.

Om de klimaatdoelen te halen moeten alle gemeenten in Nederland uiterlijk in 2050 van het aardgas af. Om dat te bereiken gaat de gemeente aan de slag met een Transitievisie Warmte. Dat is een plan waarin per wijk de alternatieven voor aardgas in kaart worden gebracht. Ook wordt gekeken naar de volgorde waarin de wijken dadelijk van het gas af gaan om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn.

De getoonde presentatie van die avond verschijnt binnenkort op de website van de gemeente http://duurzaamkapelle.nl

Daarnaast was er een toelichting van dhr. Van Beek uit Kapelle over het verduurzamen van zijn jaren-30 woning.

Op de website https://energiekzeeland.nl/ kunt u zelf een adviesplan maken om uw woning energiezuiniger en comfortabeler te maken.

Tip:

Subsidieregeling RRE verlengd tot eind 2021! Als Zeeuwse woningeigenaar kunt u tijdelijk een gratis voucher ter waarde van circa 90 euro aanvragen. De Zeeuwse gemeenten stellen deze voucher ter beschikking om u te helpen bij het verduurzamen van uw woning. Waar u deze voucher voor gebruikt kiest u zelf. Wilt u persoonlijk advies of producten waarmee u uw woning energiezuiniger kunt maken? Alle producten en diensten waar u uit kunt kiezen vindt u op https://www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre. Deze Regeling Reductie Energiegebruik is verlengd tot het einde van dit jaar.